خرداد پرحادثه‌ عربستان

6,109

بلاهایی که در یک ماه گذشته بر سر سعودی‌ها آمد. ‌ وقتی یمن وارد فاز نظامی «چشم دربرابر چشم» می‌شود.

rezamoaserr

rezamoaserr

3 هفته پیش
نفر اولی که کلاه رو به سر گذاشت به احتمال شعیب ابن صالح . اگر درست گفته باشمه