ای منتظر نشستگان! به احترام امام قائم قیام کنید

364
تنها «تو» ایستاده ای و ما نشسته ایم! ... در پیش پای قائم ات از پا نشسته ایم! ... اینگونه که ظهور محقق نمی شود ، در انتظار آمدن ات تا «نشسته» ایم!
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel