روایتی از یک عملیات سری در خاک اسرائیل

569

«ابوزینب» به ماجرای مقاومت یک خانواده لبنانی در سال های اشغال این کشور به دست نیروهای رژیم صهیونیستی می پردازد. این فیلم روایتگر ایثار و فداکاری مادر خانواده ای است که با تحمل رنج های فراوان، رازی را در سینه نهفته دارد. این فیلم می توانید در سایت سینمامارکت ببینید http://cmmt.ir/519