دیابت و تغذیه

59
کارشناسی ارشد رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران ۱۶ سال سابقه کار در کلینیک های رژیم درمانی
negaraslani 2 دنبال کننده
pixel