اموزش ساختن ولت مترساده باLEDR....

487

کانال فراالکترونیک : بااستفاده ازمقاومت و ال ای دی و ای سی میتوان یک ولت متر ساده ساخت که فقط میتواند ولتاژDcتا15ولت را اندازه گیری کرد لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1805