کارخانه سیم و کابل

3,613
ببینید که مفتول مسی چگونه به سیم و کابل تبدیل می شود.
pixel