فصل دوم عصر جدید - اجرای ورزش زورخانه ای توسط گروه جوانمردان ايران (مرحله دوم)

38,329
گروه جوانمردان ایران زمین یک گروه ورزش است که در زمینه ورزش باستانی کار می کند. اعضای این گروه در کار خود بسیار تبحر دارند. آنها در قسمت اول از فصل دوم عصر جدید روی صحنه رفتند و هنرنمایی کردند. آنها از هر 4 داور چراغ سفید گرفتند.
pixel