اعتماد و بی اعتمادی

622
در ادامه گفتگوها درباره اعتماد، در این برنامه دکتر مهرداد نامدار-روانشناس بالینی- درباره موضوع اعتماد و بی اعتمادی صحبت می کنند
pixel