سیستم حفاظت فعال شرکت آسلسان ترکیه با قابلیت مقابله نرم

1,826

سیستم حفاظت فعال شرکت آسلسان ترکیه با مکانیزم مقابله نرم (soft kill ،ایجاد پرده دود برای شکستن قفل تسلیحات هدایت لیزری و منحرف کردن آنها ) // موشک - تانک - تکنولوژی دفاعی

مجید
مجید 313 دنبال کننده