درمان بیرون زدگی مقعد (رَخاء) و درمان پیزی پاسخ دکتر ضی

27,618

درمان بیرون زدگی مقعد (رَخاء) و درمان پیزی در کلام آیت الله دکتر سید حسن ضیایی در برنامه حدیث تندرستی پخش شده در شبکه جهانی ولایت

شبکه جهانی ولایت
شبکه جهانی ولایت 1.4 هزار دنبال کننده