شرطی سازی مشتریان یکی از مهمترین رمز موفقیت سالن های زیبایی و آرایشی

67
شرطی سازی مشتریان یکی از مهمترین رمز موفقیت سان های زیبایی و آرایشی: مشتری را باید شرطی کنید. یعنی باید بر حسب علاقه و عادت به شما و سالن تان مراجعه کند. ممکن است سالن زیبایی شما برای ایشان تداعی کننده ی بیشتر زیبا شدن، افزایش اعتماد بنفس، آرامش یافتن، حس خوب و .... باشد. عملا سالن شما باید پر از صفات نیکو باشد و مشتری برای گرفتن حال خوب به شما و سالن تان مراجعه کند. وقتی حال مشتری تان به هر دلیلی بد بود، باید بخاطر بیاورد که، نزد شما آمدن میتواند حال ایشان را بهتر کند. پس تاکید میکنم روی شرطی کردن مشتریانتان شدیدا کار کنید. مشتریان باید به شما عادت کنند.
pixel