حمله با چاقو به وزیر امنیت اندونزی

729
یک فرد با سلاح سرد به سمت وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی حمله و او را مجروح کرد. نیروهای امنیتی فرد مهاجم را بازداشت کرده‌اند.
pixel