آبنمای موزیکال و ریتمیک درمانگاه دکتر پاشا دزفول

710

آبنمای موزیکال و ریتمیک درمانگاه دکتر پاشا دزفول این آبنما از یک رینگ گنبدی ریتمیک ، یک فواره قائم با قابلیت بازی آب و یک فواره جت بلند زن تشکیل شده است. در نورپردازی این آبنما از 25 پروژکتور ال ای دی RGB استفاده شده است