همه چیز درباره فیتولوجیست ۱۵

200

محصول فیتولوجیست ۱۵ رویکردی جدید برای درمان ریزش موهاست که مانع ریزش موها و همچنین ضعیف تر شدن آنها می شود. فیتو با بهره گیری از مطالعات جهانی در خصوص مکانیزم های رشد موُ بر محدودیت های درمان ریزش مو فائق آمده است. ادامه مطلب https://goo.gl/LSaSQa