شور حضرت زینب - سیدعبدالصمد هاشمی - هیئت محبان الرضا بابل

36
تیغ نطقش چه بُرّانه - یازینب (س) #کربلایی_سیدعبدالصمد_هاشمی شب اول محرم ۱۴۴۳ هیئت محبان الرضا(ع) بابل
pixel