حماسه سیاسی - استودیو فریم

251

تیزری کوتاه با محتوای اهمیت حضور مردم در روز 24 خرداد، جهت پخش در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به سفارش معاونت سیمای رسانه ملی که توسط استودیو فریم تولید گردید. www.StudioFrame.ir