قهرمانی راکت من - دور 4 از هفته 10 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

3,408
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اسب راکت من با چابکسواری محمد خوجملی و مالکیت احسان حسن قاسمی و رئوف جوزاک توانست در دور 4 هفته 10 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های دستینی و سانچی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel