صفحه بولت COEUR PULSE از شرکت پتزل فرانسه

69
داوینو 5 دنبال‌ کننده
یک صفحه بولت COEUR HCR، یک بولت 12 میلیمتری و مهره طراحی شده برای استفاده در محیط های بسیار فرسایشی، مانند دریا.شامل یک صفحه ‏COEUR HCR، بولت 12 میلیمتری و مهره. گروه داوینو www.davingroup.com instagram.com/davingroup telegram.me/davingroup
داوینو 5 دنبال کننده
pixel