دیرین دیرین - مون و لوگ

29,991
چرا تو سیاست به تعداد هر ایرانی تحلیلگر داریم اما تو بورس به تحلیل اعتقاد نداریم!؟
دیرین دیرین DirinDirin 53.2 هزار دنبال کننده
pixel