آموزش مقدماتی اتوماسیون اداری ویژه مدیران ارشد سازمانها

3,461

در این ویدئو که ویژه مدیران سازمانها میباشد، تمامی موارد پرکاربردی که یک مدیر در هنگام استفاده از اتوماسیون اداری فراگستر با آن مواجه میباشد، آموزش داده شده است. مواردی همچون کار با میزکار، کارتابل، کار با تقویم، نحوه ایجاد نامه، ارجاع و ... آموزش داده شده است. کلاسهای آموزشی سازمانی در آکادمی فراگستر به آدرس https://academy.faragostar.net برگزار میشود.