آموزش ورود به کلاس مجازی و مشاهده فایل های ضبط شده در سامانه درس افزار

237
آموزش ورود به کلاس مجازی و مشاهده فایل های ضبط شده در سامانه درس افزار موسسه آموزش عالی حکیم طوس از طریق کامپیوتر یا لپ تاپ
pixel