خدا را شکر که در هند بدنیا نیامدیم

704

گاهی اوقات غرق در نعمت هستیم لکن متوجه نیستیم - وقتی خدای خود را با خدای گاو پرستان هند مقایسه میکنم احساس غرور میکنم به این فیلم نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 78 دنبال کننده