جمعیت مسلمانان آمریکا رو به افزایش است

205
طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو در ایالات متحده آمریکا، برآوردهای اخیر نشان می دهد که جمعیت مسلمانان این کشور رو به رشد است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۷ شمار مسلمان در ایالات متحده آمریکا به سه میلیون و ۴۵۰ هزار رسید که ۱.۱ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۸٫۱٫۵
pixel