اولین واکنش دایی بعد اخراج از سایپا

155

اولین مصاحبه علی دایی پس از اخراج از باشگاه سایپا

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده