آیا جایزه کسی که دینار قرض کرده بجایش دلار به صاحب قرض بدهد یا خیر؟

50
pixel