تاثیر درس زمین شناسی در کنکور

1,263
یکی از موضوعات بحث برانگیز در کنکور موضوع تاثیر درس زمین شناسی در کنکور است، هر چند که هر درس ضریبی دارد و مشخص است اما داستان دیگری نیز در این بین وجود دارد؛ در این ویدیوی پنج دقیقه ای با نمایش یک کارنامه تاثیر درس زمین شناسی در کنکور توضیح داده شده است.
pixel