پرتاب های ناموفق موشک

2,172
چند نمونه از پرتاب های ناموفق موشک در جهان پیشرفت های فضایی و استفاده آن به نفع بشر بسیار قابل تقدیر است ولی در بین این پروژه های فضایی گاها دست استعمار دیده میشود که برای رصد فلان قسمت از عالم میلیاردها دلار از انرژی و سرمایه جهان تلف میشود
جریان سوم 4 دنبال کننده
pixel