غذاگردی در تبریز- کوفته تبریزی در حمام تاریخی نوبر

616
آیتم های غذاگردی حدود 6 ماه در سال 91 در برنامه آفتاب مهربانی از شبکه های جام جم پخش شدند. در این قسمت مجری-کارشناس های برنامه به تبریز رفته اند و کوفته تبریزی را برای مخاطبان برون مرزی پرزنت کرده اند. سبا حیدرخانی، پریزاد گودرزی، نفیسه حاجاتی
gardeshgarmag 3 دنبال کننده
pixel