نخبه پروری- گپی با دکتر شریف

441

گفت و گو با دکتر شریف رییس دانشکده هنر و معماری شیراز در حاشیه ی کارگاه طرح نخبه پروری استعدادهای نوجوان دانش آموزی بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش فارس برگزاری کارگاه های هنری در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶