میزان صادرات ایران به کشور افغانستان بیشتر از کل صادرات به اروپا

47

حمایت از تولید چگونه میسر می شود؟! تامین مواد اولیه صنایع تولیدی با کشت فراسرزمینی http://ansarclip.ir

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.1 هزار دنبال کننده