نسخه نویسی الکترونیکی با قلم

587
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی با دست و بدون نیاز به کیبورد و تایپ کردن حروف (همانند نسخه دست نویس)
pixel