داغترین‌ها: #Copa America 2019

کوتاه ترین و تاثیرگذارترین کلیپ مثبت اندیشی

6,835

دیدن نقاط ضعف و نقاط سیاه زندگی همگی ما را از دیدن نقاط مثبت و خوشی های زندگی غافل کرده و دیدن این کلیپ را به شما جهت استفاده در جلسات آموزشی پیشنهاد میکنیم www.salamatomehr.com سلامت و مهر ( بزرگترین مرجع روانشناسی ایران )

سلامت و مهر
سلامت و مهر 26 دنبال کننده