بازگشت 115 شهید دوران دفاع مقدس از راه دریایی اروند + سرودخوانی لرها برای شهدا

111

پیکرهای مطهر ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس از راه دریایی اروند به آغوش میهن بازگشتند.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 8.8 هزار دنبال کننده