تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دقیق

91
تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دقیق بدون تخریب ۱۰ اردیبهشت ۹۸ : تاسیسات فنی ها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با تماس یکی از دوستان از طریق وب سایت نیروی خود را به محل اعزام کرده استو نمونه ویدیویی که براتون در رابطه با تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه قرار میدیم و میتونید مشاهده کنید از نحوه استفاده دقیق دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله می باشد که محل دقیق نشتی لوله را مشخص کرده و بدون تخریب این فعالیت ها انجام گرفته و لوله ها تعویض شدن / تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه بدون تخریب توسط تاسیسات فنی ها به این صورت انجام میشه
pixel