دوپینگ، داروهای افزایش دهنده عملکرد و هورمون ها در ورزش

241
کتاب دوپینگ، داروهای افزایش دهنده عملکرد و هورمون ها در ورزش: مکانیسم عمل و روش های کشف با نگارش آنتونی سی. هاکنی، و ویراستار علمی دکتر مهدی عباس زادگان به ترجمه مهدی عباس زادگان (دکتری فیزیولوژی ورزشی)، یونس خادمی (دکتری فیزیولوژی ورزشی) و بهنام حیدری (دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی) به زودی از سوی پویا کتاب قابل تهیه خواهد شد. طراح: محمد علیزاده
هایلایت
%85
کارگردان: اصغر نعیمی مدت زمان: یک ساعت و 20 دقیقه
هایلایت
pixel