اعمال سناریوهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چه نتایجی به همراه دارد ؟

30
- آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان که زیر نظر بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) فعالیت می کند ، در قالب یک پرونده ویژه به بررسی و مدلسازی شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به شبکه های اجتماعی آزمایشگاه به نشانی ehsansociallab@ مراجعه نمایید .
pixel