میلاد باسعادت امام سجاد{ع} مبارک باد.

184

سلام ای چارمین نور الهی ڪلیم وادی طور الهی میلاد باسعادت امام سجاد{ع} مبارک باد. شکرگذاری چه مواقعی امام زین العابدین(ع) سجده بجا می آوردند؟ مرکز هنرهای روقومی بسیج یزد @MHRbasij