اندیشه نهایی - جلسه 52 (52 برنامه موفقیت در فروش)

85
اندیشه نهایی استراتژیهای کلی که باعث رشد کسب و کار میتونه بشود، چی هست؟ در این ویدئو 11 استراتژی رشد کسب و کار را ببینید و در کسب و کارتان آن را اجرا کنید. با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید. این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است . در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است . http://www.kelidemodir.com/
کلید مدیر 20 دنبال کننده
pixel