برنامه ریزی منابع سازمانی-تمامیت محصول

726
شرکت سامه آرا 15 دنبال‌ کننده
726 بازدید
اشتراک گذاری
جهانی شدن تغییرات بی سابقه ای را وارد بازار کرده است. کاهش چرخه عمر محصول، افزایش توقعات مشتری و پیچیده شدن قواعد و مقررات منجر به افزایش ریسک و همچنین عدم قابلیت ردیابی محصول شده است. با استفاده از راهکارهای SAP شرکت های شیمیایی می توانند نظارت و توسعه محصول را همگام سازند. و ردیابی محصول را تضمین نمایند.
pixel