بازدید قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان از روزنامه اصفهان امروز

189
قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار از دفتر گروه رسانه ای رویداد پارسی دیدن کرد و ضمن این بازدید وعده داد که پروژه ساخت تئاتر شهر در محور چهارباغ اصفهان در اولویت پروژه های شهرداری برای سال 99 قرار گیرد.
pixel