دیجیتال مارکتینگ برای مدیران

850

تمام چیزی که مدیران باید در مورد دیجیتال مارکتینگ بدانند در چهار ساعت فیلم آموزشی با تدریس دکتر ندا مفاخری مدیران ایران Modiriran.ir 02144841991