مذاکره گروهی در کلاس اصول و فنون مذاکره

373
گروه A : شرکت تبلیغات گروه B : شرکت محصولات تند مصرف سلامت محور Case Study: واگذاری حق تبلیغات از طرف گروه B به گروه A
pixel