نمونه کوچکی از تطبیقهای سوالات احتمالی دکتر سرکشیک زاده

412

چند سوال احتمالی دکتر سرکشیک زاده با سوالات پیچیده و مفهومی کنکور 96 را در این ویدیو مشاهده خواهید کرد