آموزش ایجاد آزمون آنلاین در سامانه آموزش مجازی LMS

356
در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین توسط معلین محترم برای دانش آموزان در سامانه آموزش مجازی گفته شده است
pixel