برای ایران برای اسلام

931
برای ایران و برای اسلام آمدم. مردم ایران متاسفم که دلیل رای دادنتون به روحانی فقط همین رقص و پارتیها بود. واقعا فهم خر شرف داره به فهم بعضیا
یک ایرانی 21 دنبال کننده
pixel