نوبل فیزیک 2019 به کیهانشناسی و نجوم رسید (ویژه برنامه راه شیری)

284
روز سه شنبه 16 مهر 98 آکادمی سلطنتی علوم سوئد برندگان جایزه نوبل فیزیک 2019 را معرفی کردند. این جایزه به طور مشترک به یک کیهان‌شناس و دو اخترشناس تعلق گرفت. در ویژه برنامه راه شیری ما به نوبل فیزیک 2019 و معرفی برندگان این جایزه مهم پرداخته‌ایم. نیمی از این جایزه به «جیمز پیبلز» فیزیکدان کانادایی و نیمی دیگر به طور مشترک به «مایکل مه‌یر» و «دیدیه کوئلوز» منجمان سوئیسی تعلق گرفت.
pixel