ساختار پتانسیومتر (مقاومت متغیر) و نحوه عملکرد آن

4,119
در این کلیپ اجزای داخلی یک ولوم را مشاهده میکنید و می بینید که یک پتانسیومتر چطور مقاومت های مختلف را در خروجی ایجاد می کند. فروش انواع مقاومت ، پتانسیومتر و ولوم در فروشگاه الکترونیک برتر www.BartarElec.com
pixel