جریمه 75 میلیارد تومانی شرکت واردکننده تلفن همراه

37

شبکه خبر- 24 دی 97- 19:00| محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 75 میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده تلفن همراه به اتهام گران فروشی 26 هزار گوشی تلفن همراه خبر داد. اسفنانی با تاکید بر لزوم خودنظارتی برای مقابله با کم فروشی نیز گفت: اتحادیه ها باید برای حفظ بقاء و دوام خود با متخلفان برخورد کنند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده