برنامه دوربین؛ قسمت 6؛ سقاخانه در منزل خانم ایرانی

275

قسمت ششم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: سالهای زیادی است که خانم امینی در منزل خود سقا خانه دارد. ارسالی از: خانم امینی از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45