شیخ محمدصالح پردل

1,820
اهل خیر باشیم

عبدالعزیز

2 ماه پیش
خدا خیرتون بده و خدا خیر بده به اون بنده مومن
pixel